Logo Medisch servicecentrum Altide

PA Haarlemmermeer

 

Medisch servicecentrum Altide voert uw aanvraag voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer uit.

Uw gegevens
Geslacht
Tip! Bestel onder 'Extra opties' een extra alarmknop/zender.
* Hebt u zelf geen e-mailadres? Vul dan het e-mailadres van uw contactpersoon in.
 
Abonnement en tarieven (inclusief 21% BTW)
Kies de persoonsalarmering die bij u past. Bekijk hier de opties (pdf, opent in nieuw venster) en maak hieronder uw keuze. 
Is er een internet modem met beschikbare poorten in de woonkamer aanwezig?
Maandelijkse kosten:
Wanneer de monteur komt om het persoonsalarm bij u thuis te installeren, kunt u ter plekke de keuze maken voor een polsband of halskoord.
Persoonsalarmering Overal: maak uw keuze voor een button of horloge
Extra opties (alleen van toepassing bij Persoonsalarm Thuis en Thuis Plus)
Hulpverleners
Hulpverleners overdag zijn mantelzorgers. PCSOH verzorgt de alarmopvolging tussen 23.00 en 7.00 uur:
Thuiszorg PCSOH
Kruislaan 54
2131 WE Hoofddorp

U geeft minimaal twee (liefst drie) mantelzorgers op die binnen 10km (en/of maximaal 30 minuten) van uw woning wonen/werken. De volgorde die u hier invult, is de belvolgorde van Altide.
Informatie voor uw mantelzorger (pdf, opent in nieuw venster)

Hebt u zelf geen mantelzorger(s)? Dan kan Securitas overdag bij u komen voor hulp. Zie daarvoor de mogelijkheden en voorwaarden in deze flyer van Securitas.  
Indien u geen, of niet minimaal twee mantelzorgers heeft, kunt u ook contact opnemen met Meerwaarde Welzijn 023 - 569 88 88. Zij helpen u met het vinden van een mantelzorger in de buurt.
Wie informeren in geval van ernstige situatie
Als u iets ernstigs is overkomen, kan het fijn zijn dat uw naasten hierover worden geinformeerd, bijvoorbeeld uw kinderen, familie of naasten. Geef hun namen en contactgegevens dan hieronder op.
Uw huisarts
Uw gezondheid
Zijn er bijzonderheden over uw gezondheid? Vult u die dan hieronder in. Dan kan hiermee rekening worden gehouden bij het inschakelen van hulp wanneer u op de alarmknop drukt. 
Hart-, vaat- en longproblemen
Neurologische aandoeningen 
Spieren en skelet 
Stofwisseling 
Zintuigen 
Contactpersoon (voor aansluiten van het toestel)
Om een afspraak te kunnen maken voor het aansluiten van het toestel, moeten we over een contactpersoon beschikken. Dit kunt u zelf zijn of iemand uit uw omgeving.
Toegang tot de woning
Na een alarmoproep moeten hulpverleners bij u binnen kunnen komen, in uw eigen woning, maar ook de centrale toegang (indien van toepassing). 

Wanneer u gebruik maakt of wilt maken van een sleutelkluis is het aan te raden om de sleutelcode aan ons door te geven, zodat de centralist na een alarmoproep, de sleutelcode doorgeeft aan uw hulpverlener. Kiest u ervoor dat de thuiszorg bij u komt bij een alarmoproep, geef de code dan ook door aan uw thuiszorgorganisatie 

Let op! Het persoonsalarm kan pas geïnstalleerd worden nadat de toegang is geregeld.
Toegang tot uw eigen woning
Kies de sleutelkluis die bij u past. Bekijk hier de opties (pdf, opent in nieuw venster) en maak hieronder uw keuze. 
U bestelt een sleutelkluis voor uw eigen woning. Maak hier uw keuze.
Voor het bevestigen van de PUCK sleutelkluis kan een extra bevestigingsbeugel noodzakelijk zijn. De beugel kost eenmalig extra € 49,00 en wordt achteraf gefactureerd. Lees meer over de PUCK sleutelkluis.
Is er sprake van een centrale gesloten hoofdingang van het gebouw/appartementencomplex waar u woont?
Is er een kluis aanwezig bij de ingang?
Ik geef de code van de centrale ingang door aan Altide op de dag dat het persoonsalarm wordt geplaatst (088 980 09 53).
Om toegang tot uw woning te garanderen, is het nodig dat er een sleutelkluis bij de centrale ingang komt te hangen. Deze sleutelkluis kunt u aanvragen via dit online aanvraagformulier (opent in nieuw venster). Dit kunt u doen in overleg met uw VVE/verhuurder/woningbouwvereniging.
Voorwaarden en betaling
Automatische incasso
Ik verleen hierbij Altide tot wederopzegging een doorlopende machtiging voor het innen van het abonnementstarief en overige kosten, zoals hierboven door mij aangegeven, via een maandelijkse sepa incasso. (Incassodatum is rond de 25e van de maand, het incassant ID is NL05ZZZZ040680200000 en de terugboektermijn 8 weken).
Automatische incasso
 • Ik heb dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk ingevuld.
 • Ik geef Altide toestemming om mijn gegevens te delen met hulpverleners en servicepartners voor de volgende doelen:
  • Verlenen van zorg en diensten (bijvoorbeeld voor het plaatsen en onderhouden van het persoonsalarm en eventuele woningtoegang voor professionele hulpverleners). 
  • Bewaken en bevorderen van kwaliteit en de geleverde diensten en zorg. 
  • Financiële afwikkeling van en controle op de geleverde dienstverlening en zorg. 
  • Onderzoek n.a.v. klachten, incidenten of calamiteiten. 
 • Ik verleen Altide de machtiging om eventuele extra kosten van mijn rekening te incasseren, die gemaakt worden door bijvoorbeeld: verlies van een halszender of storingen die niet veroorzaakt worden door de apparatuur en/of installatie of ophalen/de-installatie van de sleutelkluis/apparatuur. 
 • Ik informeer mijn mantelzorgers over de voorwaarden als hulpverlener, zie flyer ‘Persoonsalarm – Een veilig gevoel’.
 • Ik breng Altide zo snel mogelijk op de hoogte als er een wijziging optreedt in mijn gegevens die in dit formulier gevraagd zijn .
 • Ik heb mijn e-mailadres (of van mijn contactpersoon) ingevuld zodat Altide mij kan informeren over belangrijke wijzigingen.
 • Ik ben akkoord met de voorwaarden voor opvolging door Securitas, indien is gekozen voor hulpverlening door Securitas. 
 • Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden van Altide.