Logo Medisch servicecentrum Altide           

                                    Contact - Sint Annaklooster

Medisch servicecentrum Altide voert uw aanvraag uit in opdracht van Sint Annaklooster.

Uw gegevens
Geslacht
Tip! Bestel onder 'Extra opties' een extra alarmknop/zender.
* Hebt u zelf geen e-mailadres? Vul dan het e-mailadres van uw contactpersoon in.
Abonnement en tarieven (inclusief 21% BTW)
Kies de persoonsalarmering die bij u past. Bekijk hier de opties (pdf, opent in nieuw venster) en maak hieronder uw keuze. 
Is er een vaste internetaansluiting in de woonkamer aanwezig waarop het Persoonsalarm kan worden aangesloten?
Wanneer de monteur komt om het persoonsalarm bij u thuis te installeren, kunt u ter plekke de keuze maken voor een polsband of halskoord.
Eenmalige installatiekosten:
Extra optie:
Persoonsgegevens extra zender
Contactpersoon (voor aansluiten van het toestel)
Om een afspraak te kunnen maken voor het aansluiten van het toestel, moeten we over een contactpersoon beschikken. Dit kunt u zelf zijn of iemand uit uw omgeving.
Toegang tot de woning
Na een alarmoproep moeten hulpverleners bij u binnen kunnen komen, in uw eigen woning, maar ook - indien van toepassing - via de centrale toegangsdeur. Maakt u gebruik van een sleutelkluis, geef de sleutelcode dan door aan Altide, uw mantelzorger en/of thuiszorg. 

Let op! Het persoonsalarm kan pas geïnstalleerd worden nadat de toegang is geregeld.
Toegang tot uw eigen woning
Bekijk de  Keyguard (pdf, opent in nieuw venster).
Sleutelkluis
Is er sprake van een centrale gesloten hoofdingang van het gebouw/appartementencomplex waar u woont?
Is er een kluis aanwezig bij de ingang?
Ik geef de code van de centrale ingang door aan Altide op de dag dat het persoonsalarm wordt geplaatst (088 980 09 53).
Om toegang tot uw woning te garanderen, is het nodig dat er een sleutelkluis bij de centrale ingang komt te hangen. Deze sleutelkluis kunt u aanvragen via dit online aanvraagformulier (opent in nieuw venster). Dit kunt u doen in overleg en met goedkeuring van uw VVE/verhuurder/woningbouwvereniging.
Hulpverleners
Drukt u op de alarmknop en hebt u hulp nodig? Dan zorgt Altide dat er een hulpverlener bij u komt. Dit kan professionele opvolging door Sint Annaklooster zijn, of opvolging door mantelzorgers. Wanneer u mantelzorgers opgeeft, dient u minimaal twee (liefst drie) mensen op te geven die binnen een straal van 10 km / 30 minuten afstand van uw woning wonen/werken. Kiest u alleen voor een thuiszorgmedewerker, dan is één hulpverlener voldoende.
De volgorde die u hier invult, is de belvolgorde van Altide. 

LET OP! U kunt alleen kiezen voor professionele opvolging wanneer u in zorg bent bij Sint Annaklooster.

Flyer 'Persoonsalarm - Een veilig gevoel': informatie voor uw mantelzorger over de voorwaarden als hulpverlener (pdf, opent in nieuw venster) 
Wie informeren in geval van ernstige situatie
Als u iets ernstigs is overkomen, kan het fijn zijn dat uw naasten hierover worden geinformeerd, bijvoorbeeld uw kinderen, familie of naasten. Geef hun namen en contactgegevens dan hieronder op.
Uw huisarts
Uw gezondheid
Zijn er bijzonderheden over uw gezondheid? Vult u die dan hieronder in. Dan kan hiermee rekening worden gehouden bij het inschakelen van hulp wanneer u op de alarmknop drukt. 
Hart-, vaat- en longproblemen
Neurologische aandoeningen 
Spieren en skelet 
Stofwisseling 
Zintuigen 
Voorwaarden en betaling
Automatische incasso
Ik verleen hierbij Altide tot wederopzegging een doorlopende machtiging voor het innen van het abonnementstarief en overige kosten, zoals hierboven door mij aangegeven, via een maandelijkse sepa incasso. (Incassodatum is rond de 25e van de maand, het incassant ID is NL05ZZZZ040680200000 en de terugboektermijn 8 weken).
Algemene voorwaarden
 • Ik heb dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk ingevuld.
 • Ik geef Altide toestemming om mijn gegevens te delen met hulpverleners en servicepartners voor de volgende doelen:
  • Verlenen van zorg en diensten (bijvoorbeeld voor het plaatsen en onderhouden van het persoonsalarm en eventuele woningtoegang voor professionele hulpverleners). 
  • Bewaken en bevorderen van kwaliteit en de geleverde diensten en zorg. 
  • Financiële afwikkeling van en controle op de geleverde dienstverlening en zorg. 
  • Onderzoek n.a.v. klachten, incidenten of calamiteiten. 
 • Ik verleen Altide de machtiging om eventuele extra kosten van mijn rekening te incasseren, die gemaakt worden door bijvoorbeeld: verlies van een halszender of storingen die niet veroorzaakt worden door de apparatuur en/of installatie of ophalen/de-installatie van de sleutelkluis/apparatuur. 
 • Ik informeer mijn mantelzorgers over de voorwaarden als hulpverlener, zie flyer ‘Persoonsalarm – Een veilig gevoel’.
 • Ik breng Altide zo snel mogelijk op de hoogte als er een wijziging optreedt in mijn gegevens die in dit formulier gevraagd zijn .
 • Ik heb mijn e-mailadres (of van mijn contactpersoon) ingevuld zodat Altide mij kan informeren over belangrijke wijzigingen.
 • Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden