Logo Medisch servicecentrum Altide

                                              Groenhuysen

Medisch servicecentrum Altide verzorgt uw persoonsalarm met opvolging door mantelzorgers.

Voor meer informatie over personenalarmering bekijkt u onderstaande flyers.

Met onderstaand online formulier vraagt u een persoonsalarm aan.

Uw gegevens
Geslacht
Tip! Bestel onder 'Extra opties' een extra alarmknop/zender.
* Hebt u zelf geen e-mailadres? Vul dan het e-mailadres van uw contactpersoon in.
Abonnement en tarieven (inclusief 21% BTW)
Maandelijkse kosten:
Wanneer de monteur komt om het persoonsalarm bij u thuis te installeren, kunt u ter plekke de keuze maken voor een polsband of halskoord.
Extra opties
Mantelzorgers
Drukt u op de alarmknop en hebt u hulp nodig? Dan zorgt Altide dat er een hulpverlener bij u komt. Dit zijn mantelzorgers. U dient minimaal twee (liefst drie) mensen op te geven die binnen een straal van 10 km / op maximaal 30 minuten afstand van uw woning wonen/werken. De volgorde die u hier invult, is de belvolgorde van Altide. 

Flyer 'Persoonsalarm - Een veilig gevoel': informatie voor uw mantelzorger over de voorwaarden als hulpverlener (pdf, opent in nieuw venster) 
Wie informeren in geval van ernstige situatie
Als u iets ernstigs is overkomen, kan het fijn zijn dat uw naasten hierover worden geinformeerd, bijvoorbeeld uw kinderen, familie of naasten. Geef hun namen en contactgegevens dan hieronder op.
Uw huisarts
Uw gezondheid
Zijn er bijzonderheden over uw gezondheid? Vult u die dan hieronder in. Dan kan hiermee rekening worden gehouden bij het inschakelen van hulp wanneer u op de alarmknop drukt. 
Hart-, vaat- en longproblemen
Neurologische aandoeningen
Spieren en skelet 
Stofwisseling 
Zintuigen
Toegang tot uw woning
Na een alarmoproep moeten hulpverleners bij u binnen kunnen komen, in uw eigen woning, maar ook - indien van toepassing - via de centrale toegangsdeur. Het is mogelijk om een sleutelkluis bij Altide te bestellen.
Toegang tot uw eigen woning
Bekijk de keyguard  Keyguard (pdf, opent in nieuw venster) 
Ik geef de code van de centrale ingang door aan Altide op de dag dat het persoonsalarm wordt geplaatst (088 980 09 53).
Is er sprake van een centrale gesloten hoofdingang van het gebouw/appartementencomplex waar u woont?
Is er een kluis aanwezig bij de ingang?
Om toegang tot uw woning te garanderen, kunt u een sleutelkluis bij Altide bestellen. Deze sleutelkluis kunt u aanvragen via dit online aanvraagformulier (opent in nieuw venster). Dit kunt u doen in overleg met uw VVE/verhuurder/woningbouwvereniging.
Contactpersoon (voor aansluiten van het toestel)
Om een afspraak te kunnen maken voor het aansluiten van het toestel, moeten we over een contactpersoon beschikken. Dit kunt u zelf zijn of iemand uit uw omgeving.
Voorwaarden en betaling
Automatische incasso
Ik verleen hierbij Altide tot wederopzegging een doorlopende machtiging voor het innen van het abonnementstarief en overige kosten, zoals hierboven door mij aangegeven, via een maandelijkse sepa incasso. (Incassodatum is rond de 25e van de maand, het incassant ID is NL05ZZZZ040680200000 en de terugboektermijn 8 weken).
Algemene voorwaarden
 • Ik heb dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk ingevuld.
 • Ik geef Altide toestemming om mijn gegevens te delen met hulpverleners en servicepartners voor de volgende doelen:
  • Verlenen van zorg en diensten (bijvoorbeeld voor het plaatsen en onderhouden van het persoonsalarm en eventuele woningtoegang voor professionele hulpverleners). 
  • Bewaken en bevorderen van kwaliteit en de geleverde diensten en zorg. 
  • Financiële afwikkeling van en controle op de geleverde dienstverlening en zorg. 
  • Onderzoek n.a.v. klachten, incidenten of calamiteiten. 
 • Ik verleen Altide de machtiging om eventuele extra kosten van mijn rekening te incasseren, die gemaakt worden door bijvoorbeeld: verlies van een halszender of storingen die niet veroorzaakt worden door de apparatuur en/of installatie of ophalen/de-installatie van de sleutelkluis/apparatuur. 
 • Ik informeer mijn mantelzorgers over de voorwaarden als hulpverlener, zie flyer ‘Persoonsalarm – Een veilig gevoel’.
 • Ik breng Altide zo snel mogelijk op de hoogte als er een wijziging optreedt in mijn gegevens die in dit formulier gevraagd zijn .
 • Ik heb mijn e-mailadres (of van mijn contactpersoon) ingevuld zodat Altide mij kan informeren over belangrijke wijzigingen.
 • Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden