Logo Medisch servicecentrum Altide

Dignis personenalarmering ZCN

Medisch servicecentrum Altide verzorgt de persoonsalarmering voor Dignis.

Uw gegevens
Geslacht
Tip! Bestel onder 'Extra opties' een extra alarmknop/zender.
* Hebt u zelf geen e-mailadres? Vul dan het e-mailadres van uw contactpersoon in.
Abonnement en tarieven (inclusief 21% BTW)
Kies de persoonsalarmering die bij u past. 
 • Thuis: Als u een internet modem met beschikbare poorten in de woonkamer hebt.
 • Thuis Plus: Als u geen internet modem in de woonkamer hebt, maakt uw persoonsalarm via een aparte SIM-kaart verbinding met het medisch servicecentrum.
Is er een internet modem met beschikbare poorten in de woonkamer aanwezig?
Maandelijkse kosten:
Wanneer de monteur komt om het persoonsalarm bij u thuis te installeren, kunt u ter plekke de keuze maken voor een polsband of halskoord.
Extra opties
Drukt op de alarmknop en hebt u ervoor gekozen dat er dan een thuiszorgmedewerker van Dignis komt? Dan worden maandelijks kosten voor alarmopvolging geïncasseerd. De kosten bedragen € 5,00 per maand (exclusief de in te zetten tijd bij huisbezoek).

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar of gemeente (een deel van) de kosten voor persoonsalarmering. U bent er zelf verantwoordelijk voor om dit uit te zoeken en te regelen. 
Hulpverleners
 
Drukt u op de alarmknop en hebt u hulp nodig? Dan zorgt Altide dat er een hulpverlener bij u komt. Dit kunnen mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers of een combinatie van beide zijn. Wanneer u alleen mantelzorgers opgeeft, dient u minimaal twee (liefst drie) mensen op te geven die binnen een straal van 10km / op maximaal 30 minuten afstand van uw woning wonen/werken. Kiest u alleen voor een thuiszorgmedewerker, dan is één hulpverlener voldoende. Kiest u voor de thuiszorg? Informeert u uw thuiszorgorganisatie dan.
De volgorde die u hier invult, is de belvolgorde van Altide. 

Flyer 'Persoonsalarm - Een veilig gevoel': informatie voor uw mantelzorger over de voorwaarden als hulpverlener (pdf, opent in nieuw venster) 
Krijgt u al zorg van Dignis?

Om hulp te krijgen van een medewerker van Dignis zodra u op de alarmknop drukt, is het nodig dat u zorg ontvangt of gaat ontvangen van Dignis. Dit kunt u aanvragen door contact op te nemen met Dignis.

Wie informeren in geval van ernstige situatie
Als u iets ernstigs is overkomen, kan het fijn zijn dat uw naasten hierover worden geinformeerd, bijvoorbeeld uw kinderen, familie of naasten. Geef hun namen en contactgegevens dan hieronder op.
Uw huisarts
Uw gezondheid
Zijn er bijzonderheden over uw gezondheid? Vult u die dan hieronder in. Dan kan hiermee rekening worden gehouden bij het inschakelen van hulp wanneer u op de alarmknop drukt. 
Hart-, vaat- en longproblemen
Neurologische aandoeningen
Spieren en skelet
Stofwisseling
Zintuigen
Ontvangt u thuis ook zorg van anderen?
Contactpersoon (voor aansluiten van het toestel)
Om een afspraak te kunnen maken voor het aansluiten van het toestel, moeten we over een contactpersoon beschikken. Dit kunt u zelf zijn of iemand uit uw omgeving. al. 
Toegang tot de woning
Na een alarmoproep moeten hulpverleners bij u binnen kunnen komen, in uw eigen woning, maar ook de centrale toegang (indien van toepassing). 

Wanneer u gebruik maakt of wilt maken van een sleutelkluis moet u de sleutelcode aan Altide doorgeven, zodat de centralist na een alarmoproep, de sleutelcode doorgeeft aan uw hulpverlener. Geef de sleutelcode ook door aan uw mantelzorger(s) als die bij u komt/komen zodra u hulp nodig hebt. 

Let op! Het persoonsalarm kan pas geïnstalleerd worden nadat de toegang is geregeld.
Toegang tot uw eigen woning
Na opzegging van de huurovereenkomst worden de ophaalkosten à € 89,00 in rekening gebracht. Lees meer over de cKey Pin sleutelkluis (pdf, opent in nieuw venster).
Voorwaarden en betaling
Automatische incasso
Ik verleen hierbij Altide tot wederopzegging een doorlopende machtiging voor het innen van het abonnementstarief en overige kosten, zoals hierboven door mij aangegeven, via een maandelijkse sepa incasso. (Incassodatum is rond de 25e van de maand, het incassant ID is NL05ZZZZ040680200000 en de terugboektermijn 8 weken).
Algemene voorwaarden
 • Ik heb dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk ingevuld.
 • Ik geef Altide toestemming om mijn gegevens te delen met hulpverleners en servicepartners voor de volgende doelen:
  • Verlenen van zorg en diensten (bijvoorbeeld voor het plaatsen en onderhouden van het persoonsalarm en eventuele woningtoegang voor professionele hulpverleners). 
  • Bewaken en bevorderen van kwaliteit en de geleverde diensten en zorg. 
  • Financiële afwikkeling van en controle op de geleverde dienstverlening en zorg. 
  • Onderzoek n.a.v. klachten, incidenten of calamiteiten. 
 • Ik verleen Altide de machtiging om eventuele extra kosten van mijn rekening te incasseren, die gemaakt worden door bijvoorbeeld: verlies van een halszender of storingen die niet veroorzaakt worden door de apparatuur en/of installatie of ophalen/de-installatie van de sleutelkluis/apparatuur. 
 • Ik informeer mijn mantelzorgers over de voorwaarden als hulpverlener, zie flyer ‘Persoonsalarm – Een veilig gevoel’.
 • Ik breng Altide zo snel mogelijk op de hoogte als er een wijziging optreedt in mijn gegevens die in dit formulier gevraagd zijn .
 • Ik heb mijn e-mailadres (of van mijn contactpersoon) ingevuld zodat Altide mij kan informeren over belangrijke wijzigingen.
 • Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden